Weesperplein 4B, Amsterdam Oost, NL
https://mastodon.waag.org/@meerdelen
helpen@meerdelen.com

Klimaat

Maak jouw omgeving ruimer, groener en schoner

Autodelers gebruiken maar 1 auto, terwijl gewone autorijders er 5 gebruiken. Dus hoeven er 4 auto’s niet gebouwd te worden, hetgeen een grote CO2 besparing is. Ook maken autodelers meer gebruik van fiets en OV, hetgeen ook CO2 uitstoot bespaart. Wij beperken de impact van de resterende autokilometers door de opwek van elektriciteit met eigen zonnepanelen (en de bijzonder efficiënte DC-DC oplaadmethode), de opslag van deze energie in speciale milieuvriendelijke batterijen en door op te laden via overcapaciteit van het nachtnet (een soort rest-energie).

Het groen op de vrijgekomen parkeerplaatsen neemt CO2 op uit de lucht en beperkt hierdoor het broeikaseffect.