Amsterdam Oost, NL
https://twitter.com/MeerDelen

Natuur en klimaat

Maak jouw omgeving ruimer, groener en schoner

Als in onze buurt 1.000 autobezitters overstappen op autodelen, dan hebben zij genoeg aan 200 deelauto’s. Dus hoeven er 800 auto’s niet gebouwd te worden, hetgeen een grote CO2 besparing is. Daarnaast is er een groot tekort aan de metalen in de huidige accu’s voor auto’s, dus het is geen optie dat iedereen een eigen elektrische auto neemt. Autodelen is dus de enige manier om duurzaam auto te blijven rijden.

Ook maken autodelers meer gebruik van fiets en OV, hetgeen ook CO2 uitstoot bespaart. Milieucentraal berekent de besparing: “Alles bij elkaar stoot een deelautogebruiker jaarlijks zo’n 175 tot 265 kilo CO2 minder uit dan een autobezitter; dat is een vermindering van zo’n 8 tot 13%. Ook de luchtvervuiling daalt door autodelen, met 13% per autodeler per jaar.”

Daarnaast neemt het groen op de vrijgekomen parkeerplaatsen CO2 op uit de lucht en beperkt hierdoor het broeikaseffect. Ook helpt dit groen tegen fijnstof, benzinedampen en NOx.

De elektrische deelauto’s moeten natuurlijk geladen worden met zo groen mogelijke stroom, dus wij zijn alvast een energiecoöperatie geworden. Een laadstation hebben we nog niet, maar we leveren wel al groene stroom voor thuis en op het werk.