Amsterdam Oost, NL
https://twitter.com/MeerDelen

Water

Maak jouw omgeving ruimer, groener en schoner

Voorbeeld grondwateronderlast. Bron: Waternet (Pytrik Graafstra)

Iedereen kent wel de problemen bij harde regen: de straten staan blank en vaak is er een probleem met het riool. Minder bekend zijn de problemen met droogte: als de grond uitdroogt gaan de houten funderingspalen rotten en verzakken de huizen met alle schade van dien! Beide problemen zijn te beperken door water in de grond te laten lopen en dus niet in het riool.

Er is daarom nu een Hemelwater verordening in Laren, Landsmeer en Waterland die buurten kan verplichten om alle regenpijpen af te koppelen van het riool. In Dalfsen zijn nieuwbouwwoningen verplicht om bij harde regen de eerste 20 mm zelf op te vangen tot de regen voorbij is. In Amsterdam, Den Bosch en Oldenzaal is dit zelfs 60 mm.

Om waterproblemen te beperken willen wij:

  • Infiltratie bij groene Hubs op straat. De ruimte voor deze groene oases maken we door elektrische auto’s en elektrische (bak-)fietsen te delen met onze eHubs, verzamelplekken voor uitstootvrij vervoer. Met de gemeente maken wij afspraken over de invulling van de parkeerplaatsen die vrijkomen doordat onze leden parkeervergunningen inleveren.
  • Open water en groen om hoosbuien op te vangen.
  • Op vrijwillige basis regenpijpen in grond met infiltratiekratten (met subsidie).
  • Innovatieve daken boven parkeerplaatsen en/of fietsenstallingen waarbij groen zorgt voor regenopvang.

Wat dat betreft komt het Parool met goed nieuws: “Amsterdam gaat 15 tot 20 miljoen euro per jaar steken in vernieuwende projecten die de stad beter bestand maken tegen klimaatverandering. Te denken valt aan groen dat verkoeling geeft tijdens een hittegolf of innovaties die voorkomen dat straten blank komen te staan bij stortbuien.” Mocht iemand weten hoe wij budget kunnen aanvragen voor ons groen en onze innovaties, zet graag een reactie op deze pagina, op Twitter, of op LinkedIn.

Amsterdam doet deze investeringen niet alleen om te voorkomen dat straten blank komen te staan. Gemeenten hebben namelijk op grond van de Waterwet een grondwaterzorgplicht. Op grond van deze zorgplicht dienen gemeenten zich zoveel mogelijk in te spannen om in openbaar gemeentelijk gebied structureel nadelige gevolgen van de grondwaterstand voor de aan de grond gegeven bestemming zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken. Specifiek voor de Watergraafsmeer betekent dat dat de gemeente rekening moet houden met het feit dat in de Watergraafsmeer veel huizen op houten palen staan en dus kunnen verzakken bij te lage grondwaterstand. En dus de openbare ruimte zo moet inrichten dat dit niet of slechts korte tijd gebeurt.

De Watergraafsmeer is de diepste polder van de stad, waardoor wateroverlast al snel een probleem is. Vandaar dat het stadsdeel had aangekondigd dat in Betondorp en Middenmeer met prioriteit maatregelen genomen moeten worden. Voor Middenmeer zouden wij graag meedenken met die maatregelen.

Bij parkeerplekken loopt regenwater direct het riool in, waardoor de grond droog wordt met alle problemen van dien. Doordat wij auto’s delen kunnen we vrijgekomen plekken vergroenen zodat het regenwater opgenomen kan worden in de grond. Ook zorgt dit extra groen voor een schonere lucht.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *