De nieuwe wereld!

Elektrische auto’s delen zorgt voor meer groen, meer speelruimte en schonere lucht. Wij gaan dit doen op buurtniveau, waarbij versterking van de sociale cohesie voorop staat. De coƶperatie is van de leden, dus winst is voor iedereen, niet voor aandeelhouders.